سونا خشک

سونا اتاقی کوچک ساخته‌شده از چوب سرو با دمای کنترل‌شده است که به منظور بهره‌گیری از هوای گرم در حالت خشک یا مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد.

سونا مکانی برای استراحت، تجدید قوا، رسیدن به آرامش ذهن، روح، روان و جسم استعرق کردن یکی از روش های بی خطریست که بدن برای دفع سموم مختلف، فلزات سنگین و مواد زائد از آن استفاده می نماید، بعد از کبد و کلیه ها پوست بدن سومین عضو برای دفع مواد زائد می باشد، سونا درمانی بخش مهمی از برنامه درمانی ما در کنار سایر فاکتورها مانند تغذیه می باشد.

سونا خشک حتماً باید از چوب روسی ساخته شود که به صورت لنبه سونایی شکل داده شده باشد.

این لنبه ها با شیار هایی که دارند درون یکدیگر رفته و به چوب زیر سازی متصل می شوند برای صندلی ها از چوبی به نام کف صندلی استفاده می شود که با آن صندلیها را یک طبقه یا دوطبقه می سازند.

رنگ سونا نباید به صورت معمول بقیه ی رنگهای چوب باشد و در آن فقط از سیلر و کیلر استفاده می کنند.

سونای خشک فنلاندی با ظرفیت ۴۰ نفر.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.