سونا بخار

علاوه بر دارا بودن فایده های سونای خشک موجب پاک شدن شش ها، سینوس ها و مجاری تنفسی و تلطیف پوست بدن می شود.

مدت هر بار توقف در سونای بخار بسته به ظرفیت و استعداد اشخاص از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می باشد.

وجود شیر آب سرد در اتاق سونای بخار این امکان را می دهد که فرد هر چند دقیقه یک بار دست و صورت خود را با آب سرد خنک کند تا بتواند مدت معلوم را در بخار سوزان سونا بنشیند.

سونای بخار با طرح های خاص به ظرفیت ۴۰ نفر.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.