جکوزی

جکوزی دوبل

جکوزی ماساژ در زیر آب از روش های درمانی بسیار مؤثر در رفع درد عضلات، مفاصل و استخوان ها می باشد.

استفاده کنندگان از جکوزی در داخل حوضچه قرار می گیرند و اعضاء بدن خود را به تناوب در مسیر فواره های زیر آب قرار می دهند.

بعد از خروج از جکوزی باید مدتی استراحت نمود تا بدن به حالت اولیه برگشت نماید.

دارای جکوزی دوبل ۱۶ نفره با موتور جتهای فوق العاده قدرتمند.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.